error image error image error image

Hệ thống tra cứu thông tin tên miền - Phương pháp, cách thức kiểm tra thông tin tên miền website giúp nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo

27/03/2023 531 0
Cách thức kiểm tra thông tin tên miền website trên Internet bằng cách nhắn tin (miễn phí) tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại website https://tracuutenmien.gov.vn trước khi sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch trên Internet góp phần giúp nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Đặc điểm chung của hành vi vi phạm là thường sử dụng tên miền quốc tế đăng ký ở nước ngoài, che giấu thông tin chủ thể. Nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam -VNNIC) xây dựng và triển khai Cổng tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng. Trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website https://tracuutenmien.gov.vn.

Chi tiết xem tại đây!

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Lịch trình mẫu