error image error image error image

Chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

21/09/2022 187 0
Ngày 22/9/2022, tại xã Van, Sa Pa, Lào Cai sẽ diễn ra Chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy.

Bản Tả Van nằm giữa triền ruộng bậc thang

Trước nguy cơ mai một của các nghi lễ nông nghiệp, trong đó có nghi lễ mừng cơm mới của người Giáy ở Sa Pa, Vụ văn hóa dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, tổ chức chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tuốt thóc làm cốm chuẩn bị cho lễ cơm mới

Mục đích của chương trình này là tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc; Giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể;xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồngvào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cácdân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Những hạt cốm thơm dẻo dâng lên tổ tiên trong lễ cơm mới

Nội dung chính của chương trình là khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về Tết cơm mới của dân tộc Giáy, đề cuất giải pháp bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy; Lựa chọn địa điểm, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia hoạt động bảo tồn; Tổ chức truyền dạy, hướng dẫn quy trình thực hành các nghi lễ, nghi thức, trò chơi trong tết cơm mới như: thu hoạch lúa, rang thóc, giã cốm, thầy then làm lễ dâng cốm cho tổ tiên, tổ then,…Hỗ trợ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn.

Với nhu cầu của du khách hiện nay thích khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thì chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại xã Tả Van không chỉ là bảo tồn văn hóa mà còn là phục vụ phát triển du lịch địa phương. Qua đó xây dựng những sản phẩm du lịch mới, độc đáo phục vụ du khách.

Phan Phượng

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Lịch trình mẫu